Izjava o pristupačnosti

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu koje se nalazi na adresi www.mefst.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište www.mefst.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Slike na mrežnim stranicama nemaju prikladan opis
  • Poveznice nemaju prikladni opis
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 15. 4. 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Izjava je zadnji put preispitana 14. 9. 2023. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte dpo@mefst.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr.
Ispiši stranicu