Natječaj za upis na  sveučilišni specijalistički studij menadžmenta zdravstvenih organizacija

Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij menadžmenta zdravstvenih organizacija

Natječaj je otvoren do 02.09.2024. g.

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU I MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU objavljuje


N A T J E Č A J

 

ZA UPIS NA ZAJEDNIČKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU I MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU U AKADEMSKOJ GODINI 2024./2025.


Uvjeti upisa:

  • Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije
  • Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta
  • Završen stručni diplomski studij uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta, odnosno najmanje  pet godina radnog staža u području izvođenja studija

Pristupnici koji su diplome stekli izvan Republike Hrvatske uz prijavu na natječaj moraju priložiti dokument kojim se dokazuje da je proveden postupak akademskog priznavanja stečene diplome.
Trajanje studija: 2 semestra / 60 ECTS
Studij se izvodi na hrvatskom jeziku. 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Specijalist menadžmenta zdravstvenih organizacija (spec. oec.)  BROŠURA [.pdf]

Broj pristupnika: 20
Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata. Postupak rangiranja i upisa kandidata provest će se na temelju Odluke o kriterijima i postupku upisa na Studij.
Cijena studija: 5.000,00 EUR

Natječaj je otvoren do 02. rujna 2024. godine.

Prijave se podnose preporučeno poštom, na adresu:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split
uz naznaku: Natječaj za Sveučilišni specijalistički studij MZO

Više informacija o natječaju preko poveznice: natječaj

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu i web stranici https://www.efst.unist.hr/ i web stranici PDS - MZO

Kontakti: 
MARINA KATIĆ SMOLJO, mag. oec., Voditeljica Centra
E-mail: mkatic@efst.hr
Tel: 021 430 720 

Izv. prof. dr. sc. ŽELJKO MATELJAK, Voditelj studija
E-mail: zeljko.mateljak@efst.hr
Tel: 021 430 748

Prof. dr. sc. biomed. KATARINA VUKOJEVIĆ, dr. med., Suvoditeljica studija
E-mail: katarina.vukojevic@mefst.hr
Tel: 021 557 903Izvor:efst.unist.hr

 

Ispiši stranicu