Najave natječaja u okviru EU programa HORIZON 2020

Najave natječaja u okviru EU programa HORIZON 2020

Excellent Science
Call for proposals for ERC Grants

Excellent Science
 
1. Tema: ERC Proof of Concept Grant
Aktivnost: ERC-POC Proof of Concept Grant
Poziv: ERC-2018-PoC
Rok za prijavu: multiple cut-off dates
16 January 2018 17:00:00 
18 April 2018 17:00:00 
11 September 2018 17:00:00
 
2. Tema: ERC Consolidator Grant - ERC-2018-COG
Aktivnost: Consolidator Grant 
Poziv: Consolidator Grant [ERC-COG]

 
Detaljne informacije za prijavu na pojedini Natječaj se mogu vidjeti preko poveznice Poziva.

Izvor: European commission
Za pomoć oko prijavne dokumentacije kao i proofreading prijave obratite se Uredu za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu (ured br.5, zgrada B ili uzz@mefst.hr).

Ispiši stranicu