Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Medicinski fakultet u Splitu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Medicinskog fakulteta u Splitu, i to:

- putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama"  ili donijeti osobno u pisarnicu
- na adresu Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2, od 8 do 16 sati 
- putem elektroničke pošte na adresu: dpo@mefst.hr
- telefonom na broj: 021/557800

Pisani zahtjev mora sadržavati:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
• ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
• podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Medicinski fakultet u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 12/14, NN broj 15/14).
 
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2023 (pdf) (csv)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2022 (pdf)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2021 (pdf) (csv)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2020 (pdf) (csv)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2019 (pdf)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2018 (pdf)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2017 (pdf) (csv)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2016 (pdf) (csv)
  • Godišnje izvješće provedbe ZPPI 2015 (pdf)

PREDLOŠCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA​: Ispiši stranicu