SEA-EU survey time

SEA-EU survey time


Anketni upitnik o percepciji poduzetništva i inovacija na Sveučilištu u Splitu
 


Ovim putem Vas pozivamo da ispunite anketni upitnik putem kojega će Sveučilište u Splitu, zajedno s drugim sveučilištima SEA-EU alijanse, napraviti analizu trenutnog stanja poduzetništva i inovacija na sveučilištima alijanse. Navedeni upitnik koristi HEInnovate metodologiju koju je razvila Europska komisija i OECD te ga koriste brojne visokoobrazovne institucije. Upitnikom se nastoji dobiti uvid u percepciju poduzetništva i inovacija od strane različitih ciljanih skupina.
Nekoliko napomena vezano uz način odgovaranja: prilikom odgovaranja uzmite u obzir da ocjenjujete cijelo sveučilište, a ne pojedinačnu sastavnicu ili odjel. Na postavljena pitanja (izjave) odgovarate na sljedeći način:
1 (u potpunosti se ne slažem) - 5 (u potpunosti se slažem).
Moguće je da na neka pitanja nećete imati odgovor pa u tom slučaju slobodno označite opciju "bez odgovora"
 
Upitnik je na hrvatskom jeziku, uz kratki opis i objašnjenje svakog pitanja. Možete mu pristupiti preko sljedeće poveznice:
 HTTPS://LIMESURVEY.SRCE.HR/715818?LANG=HR


Izvor:SEA-EU Ispiši stranicu