In Vivo Modeling of Breast Cancer Dissemination with the SRG Rat

In Vivo Modeling of Breast Cancer Dissemination with the SRG Rat


webinar, February 28, 2023
Tvrtka Charles River organizira webinar o diseminaciji tumorskih stanica u sistemsku cirkulaciju. 

Diseminaciju tumorskih stanica u sistemsku cirkulaciju teško je proučavati in vivo zbog nedostatka imunodeficijentnih životinjskih modela koji mogu podržati veće ksenograftske tumore i prikupljanje krvi. U ovom webinaru poslušajte kako su istraživači iz Centra za rak Fred Hutchinson analizirali dinamiku i molekularne mehanizme širenja raka dojke kod SRG štakora s trostrukim imunodeficijentom.

Pregledat će nekoliko ključnih nalaza, uključujući:

  • Povećano otkrivanje pojedinačnih cirkulirajućih tumorskih stanica (CTC) i CTC klastera sa SRG-om (10 puta u usporedbi s miševima)
  • Sposobnost SRG-a da podrži veće primarne tumore (u usporedbi s miševima)
  • Ksenograft s miša na štakora i kako je omogućio dekonvoluciju transkripata koji potječu iz tumora ili domaćina
Za registraciju kliknite ovdje: link to registerIzvor:CR Ispiši stranicu