EBM doktorati

EBM-Doktorati pred obranom

Sandra Zekić Tomaš (2011)
Toni Brešković (2011)
Irena Zakarija-Grković (2012)
Lorainne Tudor Car (2013)
Petra Zubin Maslov (2013)
Ivana Dodig Pavlinac (2014)
Varja Đogaš (2015)
Lina Mirić Kovačević (2015)
Jasenka Kraljević (2015)
Anita Novak (2015)
Tea Galić (2015)
Joško Božić (2016)
Frane Mihanović (2016)
Mislav Lozo (2016)
Svjetlana Karabuva (2017)
Mersiha Mahmić Kaknjo (2017)
Marija Ćavar Borić (2017)
Anita Matas (2017)
Višnja Kokić Maleš (2018)
Sandro Glumac (2018)
Ivana Blažević (2018).
Lidija Bošković (2018)
Antoanela Čarija (2019)
Jasminka Rešić Karara (2019)
Jelena Lukačević Krstić (2019)
Ivona Stipica Safić (2019)
Mišo Krstičević (2019)
Suzana Mladinov (2019)
Marko Šimunović (2019)
Marino Vilović (2020)
Doris Rušić (2020)
Željka Karin (2020)
Emilija Lozo Vukovac (2020)
Marijan Marjanović (2020)
Zlatko Kljajić (2020) 
Katarina Ivana Tudor (2020)
Davor Galušić (2021)
Marija Ljubičić (2021)
Mirela Pavišić Ivelja (2021)
Davor Čarić (2021)
Ivica Kristić (2021)
Zora Sušilović Grabovac (2021)
Krešimir Čaljkušić (2021)
Ljiljana Marčić (2021)
Dino Mirić (2021)
Diana Nonković (2021)
Marino Marčić (2022)
Tanja Ilić Begović (2022)
Daniela Šošo (2022)
Tanja Miličević Milardović (2022)
Mario Marendić (2022)
Lovre Zekan (2022)
Nikola Perković (2022)
Danijela Zjačić Puljiz (2022)
Jasna Karačić (2022)
Piero Marin Živković (2022)
Dijana Borić Škaro (2022)
Dubravka Brdar (2022)
Josipa Marin Lovrić (2023)
Sanja Žužić Furlan (2023)
Tina Vilović (2023)
Josip Vrdoljak (2023)
Matea Dolić (2023)
Petra Šimac (2023)
Marijana Janković Danolić (2023)
Matea Dragun Jurić (2023)
Dubravka Vuković (2023)
Marijana Rogulj (2023)
Nikolina Nika Veček (2023)
Maja Farkaš (2023)
Pavle Vrebalov Cindro (2023)
Frane Runjić (2023)
Marjan Urlić (2023)
Ivan Vuković (2023)
Admira Bilalić (2023)
Žana Stanić (2023)

Ispiši stranicu