EBM doktorati


Sandra Zekić Tomaš    (2011)
Toni Brešković    (2011)
Irena Zakarija-Grković    (2012)
Lorainne Tudor Car    (2013)
Petra Zubin Maslov    (2013)
Ivana Dodig Pavlinac    (2014)
Varja Đogaš    (2015)
Lina Mirić Kovačević    (2015)
Jasenka Kraljević    (2015)
Anita Novak    (2015)
Tea Galić    (2015)
Joško Božić    (2016)
Frane Mihanović    (2016)
Mislav Lozo (2016)
Svjetlana Karabuva    (2017)
Mersiha Mahmić Kaknjo (2017)
Marija Ćavar Borić (2017)
Anita Matas (2017)
Višnja Kokić (2018)
Sandro Glumac (2018)
Ivana Blažević (2018).
Mr. Sc. Lidija Bošković (2018)
Antoanela Čarija (2019)
Jasminka Rešić Karara (2019)
Jelena Lukačević Krstić (2019)
Ivona Stipica Safić (2019)
Mišo Krstičević (2019)
Suzana Mladinov (2019)
Marko Šimunović (2019)
Marino Vilović (2020)
Doris Rušić (2020)
Željka Karin (2020)
Emilija Lozo Vukovac (2020)
Marijan Marjanović (2020)
Zlatko Kljajić (2020) 
Katarina Ivana Tudor (2020)
  Ispiši stranicu