Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020."

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga
Raspisan je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020."
 
Javni poziv otvoren je s ciljem pripreme indikativne liste projekata (zalihe projekata) čija bi se provedba mogla financirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekti koji se uvrste na indikativnu listu, moći će se prijavljivati na pozive Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ovisno o tome koje aktivnosti uključuju (izgradnja, opremanje, priprema dokumentacije), realizirati ulaganja u infrastrukturna ulaganja i organizacijsku reformu.
 
Rok za prijavu je 30. lipnja 2016.
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje. Ispiši stranicu