Strategija pametne specijalizacije (S3) - Istraživanje temeljem upitnika

Strategija pametne specijalizacije (S3) - Istraživanje temeljem upitnika

Rok za ispunjavanje Upitnik je najkasnije do 22.9.2021. g.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Svjetskom bankom, kao dio procesa izrade Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje do 2029. godine. provode istraživanje vezano za buduće Strategije pametne specijalizacije. 

Istraživanje se provodi temeljem upitnika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.surveymonkey.com/r/S9CQ2N6.

Strategija pametne specijalizacije (S3) strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu. Drugim riječima, dio budućih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i drugih oblika potpore koji će se pružati iz EU fondova, bit će povezani s definiranim prioritetnim područjima S3.

U S3 za razdoblje 2016-2020, prioriteti za ulaganje postavljeni su u obliku tematskih prioritetnih područja (TPP), pri čemu je svaki TPP podijeljen na nekoliko pod-tematskih prioritetnih područja (PTPP). Trenutni TPP-ovi i PTPP-ovi definirani su u usvojenom S3 dokumentu (hrvatska verzija [1], engleska verzija [2]), posebno poglavlju 5.2., u kojem je detaljnije opisan opseg svakog područja. S3 dokument možete koristiti kao referentnu točku prilikom popunjavanja upitnika.

S3 koncept nalaže da prioritetna područja trebaju biti postavljena u suradnji tijela javne vlasti i predstavnika iz poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice, poslovnih udruženja i nevladinih udruga, te drugih dionika inovacijskog sustava. U skladu s navedenim, informacije prikupljene ovim istraživanjem biti će korištene u procesu ažuriranja opsega TPP-ova S3 za Hrvatsku za nadolazeće razdoblje. Revidirano usmjerenje TPP-ova uzimat će u obzir trenutno raspoložive IRI kapacitete dionika  novacijskog sustava i prilike za transformaciju sukladno tržišnim trendovima u povezanim sektorima.

Pismo podrške dvaju ministara sa službenom 
obavijesti o provođenju istraživanja, PDF.

Nastavno na navedeno, pozivamo Vas da ispunite Upitnik najkasnije do 22.9.2021. g., i na taj način date svoj doprinos postavljanju prioriteta u budućoj S3.
Za sva pitanja u vezi s upitnikom, molimo pošaljite upit 
na croatia_survey@worldbank.org.

Izvor:MZO
Ispiši stranicu