Internacionalizacija visokog obrazovanja

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Europski socijalni fond

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj Internacionalizacija visokog obrazovanja.

Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: visoka učilišta


Sažetak:

S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima  te združenih studija koje izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta ova je operacija ključan preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokoga obrazovanja RH kao i za unapređenje kvalitete visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju. Europska visoka učilišta prihvatila su proces internacionalizacije, što je dovelo do ukupnog povećanja kvalitete obrazovanja i ubrzanog razvoja znanstvenih istraživanja, pa je stoga internacionalizacija hrvatskih visokih učilišta strateški cilj njihova razvoja. Internacionalizacija je posebno važna za područja prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM) u kojima postoji velika potreba za povećanjem broja diplomiranih. 
Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju - razvojem i uspostavom združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Opći cilj
Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju te doprinos “pametnom rastu” temeljenom na inovacijama.

Specifični ciljevi
1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta

Trajanje projekata: 12 - 36 mjeseci

Informativne radionice održat će se u Splitu 12.1.2018., Osijeku 16.1.2018., Rijeci 29.1.2018. i Zagrebu 9.2.2018., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.
Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata. Broj sudionika na informativnim radionicama je ograničen te se može prijaviti po jedan/na predstavnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 22. prosinca 2017. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava.
Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

Detaljnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći preko poveznice.

Za pomoć oko prijavne dokumentacije kao i proofreading prijave obratite se Uredu za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu (ured br.5, zgrada B ili uzz@mefst.hr). Ispiši stranicu