Ljetna škola: Cirkadijani ritam

Ljetna škola: Cirkadijani ritam

 
Uvod

Upoznavanje s novim spoznajama u istraživanju cirkadijalnog ritma, kao i upoznavanje s problemima poremećaja cirkadijalnog ritma u studentskoj populaciji. Poremećaji dnevnog (cirkadijanog) ritma spavanja su posljedica desinkronizacije Sidrounutarnjeg i vanjskog ritma budnosti i spavanja. Bolesnici obično imaju nesanicu, pretjerano su pospani danju ili oboje, što se u pravilu rješava nakon što se “unutarnji sat“ prilagodi (“resetira“). Dijagnoza se postavlja klinički. Liječenje ovisi o uzroku.

Poremećaj dnevnog ritma može biti posljedica vanjskih promjena (npr. bolest promjene vremenske zone, smjenski rad) ili unutarnjeg poremećaja izmjene dana i noći samog tijela (npr. sindrom odgođenog usnivanja).

BROŠURA - "Ljetna škola: Cirkadijani ritam" (pdf)
O nama
Predavači
Mjesto zbivanja i registracija 
ProgramProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu