Laboratorij za eksperimentalnu farmakologiju

Laboratorij za eksperimentalnu farmakologiju

Dosadašnja istraživanja bila su fokusirana na učinke lijekova i biološke učinke hrane, naročito vina i njegovih sastojaka.

Laboratorij za eksperimentalnu farmakologiju

Voditelji:

Marko Grahovac, dr. med.

 
Opis istraživanja
Istraživanja se provode u području temeljne i kliničke farmakologije. Neklinička istraživanja uključuju in vitro eksperimentalne modele izoliranog srca i krvnih žila, in vivo animalne modele te biokemijsku analizu različitih bioloških uzoraka.
Intervencijske studije na ljudima su u području kardiovaskularne fiziologije i farmakologije. Grupa ima bogato iskustvo u neinvazivnim mjerenjima hemodinamskih parametara za procjenu krvožilne funkcije te analizi uzoraka krvi za određivanje kardiometaboličkih pokazatelja.
Dosadašnja istraživanja bila su fokusirana na učinke lijekova i biološke učinke hrane, naročito vina i njegovih sastojaka.

Projekti
HRZZ IP-2013-11-8652
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban 
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ 
Trajanje projekta: rujan 2014. - kolovoz 2019.

Izravni krvožilni učinci odabranih ekstrakata mediteranskih biljaka
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban 
Izvor financiranja: Stella Mediterranea (naručitelj po ugovoru)
Trajanje projekta: 2014.
 
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban
Izvor financiranja: MZOŠ 2160547
Trajanje projekta: 2007. - 2013.
 
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban
Izvor financiranja: MZOŠ 216-2160547-0537
Trajanje projekta: 2007. - 2013.

Farmakologija kardiovaskularnog sustava
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban
Izvor financiranja: hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije
Trajanje projekta: 2003. - 2008.
 
Kardiovaskularni učinci vina i njegovih sastojaka - eksperimentalna farmakologija
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban
Izvor financiranja: hrvatsko-slovenski bilateralni kolaborativni projekt
Trajanje projekta: 2002. - 2005.

Izvantjelesno očuvanje srca
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban
Izvor financiranja: MZOŠ 0216012, znanstveno-istraživački projekt
Trajanje projekta: 2007. - 2013.


Članovi tima/suradnici: 
Marko Grahovac, dr. med., voditelj laboratorija [HR]
prof. dr. sc. Mladen Boban, dr. med., glavni istraživač [HR]
izv. prof. dr. sc. Ivana Mudnić, dr. med., glavni istraživač [HR]
prof. dr. sc. Darko Modun, dr. med., glavni istraživač [HR]
doc. dr. sc. Diana Gujinović, mag. pharm., glavni istraživač [HR]
dr. sc. Anamarija Dželalija, mag. pharm., poslijedoktorand [HR]
Marin Mornar, dr. med., doktorand [HR]
Ana Marijanović Ukić, mag. chem., viši laborant [HR]
Jurica Nazlić, dr. med., suradnik [HR]
Foto album

Planovi budućih istraživanja
Planira se nastavak znanstveno-istraživačkog rada korištenjem svih opisanih metoda i modela. Fokus će i dalje biti na istraživanju kardiovaskularnih i kardiometaboličkih učinaka lijekova i sastojaka hrane u kontrolnim i u uvjetima različitih patofizioloških stanja (kirurški izazvani infarkt srca, ishemijsko-reperfuzijska ozljeda, npr.) Intervencijske studije na ljudima izvodit će se na zdravim ispitanicima i bolesnicima s ciljanim dijagnozama. Sve ovo prža mogućnost suradnje s liječnicima različitih specijalnosti, kao i suradnju s farmaceutskom i prehrambenom industrijom.

Cardiovascular pharmacology, wine, polyphenols, isolated heart, isolated blood vessels, arterial stiffness, endothelial function, oxidative stress 

Ispiši stranicu