Innovative Applications of Cell-Based Luciferase Reporter Assays

Innovative Applications of Cell-Based Luciferase Reporter Assays

26.4.2018. na PMF-u

GeneTeam organizira seminaru s temom “Inovativna upotreba luciferaznih testova za reporter gene” koji će se održati 26.4. 13-15h, Prirodoslovno -matematički fakultet
Na seminaru će predstaviti najnovija tehnološka rješenja za praćenje ekspresije proteina, tagiranje i kvantifikaciju proteina, istraživanje protein:protein interakcija, autofagije i apoptoze.

Sadržaj seminara :
- Usporedba bioluminescencije i fluorescencije
- HiBiT® Tehnologija (Protein Tagging and Quantification; Autophagy)
- NanoBiT® Tehnologija (Protein:Protein Interaction (PPI) Assays; Real-Time Apoptosis Assay)
- NanoBRET Tehnologija (Protein:Protein Interaction (PPI) Assays; Biosensors; Protein:Ligand Interaction Assays)

Seminar je besplatan i održat će se na engleskom jeziku.
Za više informacija i prijavu možete pronaći na linku

Ispiši stranicu