Studenti u znanosti  - poziv na iskaz interesa

Studenti u znanosti - poziv na iskaz interesa

za sudjelovanje u radu u laboratorijima/istraživačkim skupinama na MEFSTu

Pozivaju se svi studenti zainteresirani za rad u laboratorijima/istraživačkim skupinama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu da na mail adresu uzz@mefst.hr dostave svoj iskaz interesa koji mora sadržavati životopis studenta te odabir interesne istraživačke skupine / laboratorija.

 

Popis istraživačkih skupina / laboratorija nalazi se na mrežnim stranicama ZNANOST Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

 

Nastavno na dogovor Prodekanice za znanost sa voditeljima istraživačkih skupina ovisno o iskazu interesa Služba za znanost ugovarati će pojedinačne sastanke za studentima ovisno o kapacitetima/mogućnostima/potrebama istraživačkih skupina i laboratorija. 

 

Inicijativa je pokrenuta u 2022. godini, a do kraja godine tri su istraživačke skupine u suradnji sa Službom za znanost stupile u kontakt sa studentima koji su iskazali interes za rad u njihovim istraživačkim skupinama/laboratorijima te je uspostavljena suradnja. 

 

Prilikom rada u laboratoriju svi studenti obvezni  su pridržavati se načela Dobre laboratorijske prakse

 

Za više informacija slobodno kontaktirajte Ured za znanost

Ispiši stranicu