Program

 

 

Program
Ovdje je modularni sustav nastave temeljen na ECTS bodovima i program će biti u potpunosti otvoren za horizontalnu i vertikalnu mobilnost u Hrvatskoj i Europi.

Ljetna škola komunikacijskih vještina u medicini - Osnovna razina (SSCSM-BL)
Popis nastave:
• Osnovni jezik u obrazovanju
• Opće komunikacijske vještine
• Specifične komunikacijske vještine u medicini
Rezultati učenja mogu se vidjeti ovdje
Program studija možete pogledati ovdje
 
Ljetna škola komunikacijskih vještina u medicini - Napredna razina (SSCSM-AL)
• Komunikacija s pacijentima
• Intra- i Interpersonalna komunikacija (profesionalizam i refleksija)
• Komunikacija u zdravstvenim timovima (profesionalna komunikacija)

 

Usvojena znanja - Osnovna razina

- prepoznati različite razine studijskih programa
- prepoznati različite dimenzije kognitivnog procesa;
- prepoznati različite razine znanja; protumačiti različite razine vještina;
- provoditi rezultata učenja u određenom tečaju;
- usporediti različite metode ocjenjivanja prema ishodima učenja;
- razjasniti razlike između kompetencija i znanja / vještina;
- primjena načela interakcije liječnik-pacijent u okruženju kliničke medicine;
- ilustrirati scenarije međuprofesionalne i profesionalne komunikacije;
- objasniti utjecaj empatije na komunikaciju liječnik-pacijent i naknadno povjerenje i zadovoljstvo pacijenta;
- provesti tehnike savjetovanja za postizanje boljih rezultata intervencije;Usvojena znanja - Napredna razina

- razviti i razumjeti jezik pacijenta i identificirati različite dimenzije komunikacije s pacijentom, ovisno o kontekstu situacije;
- razviti pristup usredotočen na pacijenta i razumjeti pacijentove izbore i prava;
- prepoznati relevantne informacije za obrazloženje i odlučivanje, razgovarati s pacijentom o aktivnom sudjelovanju pacijenta u odlučivanju i uvažavati nesigurnost u obrazloženju i odlučivanju;
- razviti i poboljšati samosvijest, samorefleksiju, brigu o sebi i vlastito komunikacijsko ponašanje;
- razumjeti vlastite emocije i opisati i procijeniti vlastite strategije, slabosti, ograničenja i procijeniti vlastite želje, strahove, ciljeve, norme i vrijednosti;
- protumačiti posljedice vlastitog stava o radnom ishodu;
- odražavati etičke i interkulturalne izazove i raspravljati o pristupima i rezolucijama;
- odgovorno primijeniti autoritet i utjecaj;
- analizirati i raspravljati s drugim razgovornim situacijama;
- razumjeti modele odnosa između profesionalnih i zdravstvenih radnika u zdravstvu;
- na odgovarajući način riješiti vlastite i druge pogreške;
- riješiti i suočiti se s vlastitom nesigurnošću primjerenom vlastitom nivou obrazovanja;
- da ilustriraju komunikacijske scenarije u višestrukom profesionalnom timu;
- na odgovarajući način primijeniti pravila o povratnim informacijama i dati povratne informacije članovima tima;
- da doprinese pozitivnoj radnoj atmosferi;
- riješiti sukobe i razmišljati o vlastitim ulogama i odgovornostima u timu;
- razumjeti principe timske dinamike i prepoznati vlastite interese i razlikovati ciljeve tima;
- poboljšati formiranje mišljenja u grupi i potaknuti i nagraditi članove tima da izraze različita mišljenja;
- voditi jasnu evidenciju kliničkih susreta i planova;
- efikasno predstaviti stručna znanja;

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu