"Radiofrequency electromagnetic field influence on humans"


MEFST, B101  
11/11/ 2021, 11.30
U sklopui Erasmus+ razmjene na našem fakultetu prof. Taton će održati predavanje o utjecaju elektromagnetskog polja (EMF) na čovjeka. Predavanje će se održati 11. studenog 2021. g. u seminarskoj B101 s početkom u 11:30h.

Razvoj modernih tehnologija dovodi do povećanja broja uređaja koji su izvori elektromagnetskog polja (EMF) oko nas, uključujući i radiofrekvencijski raspon (RF EMF). Sve se više postavljaju pitanja može li ova vrsta zračenja negativno utjecati na naše zdravlje i okoliš.
Može li korištenje mobilnog telefona uzrokovati rak u meni? Jesu li 5G rješenja koja se uvode u ovom trenutku sigurna? Trebam li se bojati radio valova? Trebam li ih izbjegavati? I ako je tako, kako?
Istraživanja o učincima RF EMF-a provode se diljem svijeta. Također se bavimo ovom temom na našem Sveučilištu. Konkretno, bavimo se problemom takozvane elektromagnetske preosjetljivosti.
Predavanje otvara opća pitanja vezana uz utjecaj EMF-a i RF EMF-a na zdravlje, ali i predstavlja rezultate istraživanja koje smo proveli.

Prof. Taton, University Jagielloński, Krakow, Poland is @University of Split, School of Medicine, 11/11/21 at 11:30
The development of modern technologies leads to an increase in the number of devices around us, that are sources of electromagnetic field (EMF), including the radio frequency range (RF EMF). Can this type of radiation adversely affect our health and our environment?
Can a mobile phone cause a cancer in my head? Are the 5G solutions being introduced at the moment safe? Should I be afraid of radio waves? Should I avoid them? And if so, how?
Research on the effects of RF EMF is being conducted all over the world. We also deal with this topic at our University. In particular, we deal with the problem of the so-called electromagnetic hypersensitivity.
The lecture considers general issues related to the impact of EMF and RF EMF on health, but also presents the results of research conducted in our department.
Ispiši stranicu