Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Cilj: jačanje ljudskih potencijala u znanosti, poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika.

Odlukom ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divjak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine čiji je cilj jačanje ljudskih potencijala u znanosti, poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika.

Donošenje Akcijskoga plana za mobilnost jedna je od aktivnosti predviđena Strateškim planom za razdoblje od 2016. do 2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja u svrhu jačanja povezivanja znanosti i tehnologije kao okosnice budućega razvoja znanosti, a uzimajući u obzir ostvarivanje mjera iz Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (2014.). Strateškim planom Ministarstva znanosti i obrazovanja navedeno je da će se spomenuti cilj ostvariti daljnjim poticanjem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj te provedbom programa odlazne i dolazne mobilnosti istraživača. Cilj Akcijskoga plana je olakšati dolaznu mobilnost, poboljšati radne uvjete za hrvatske i za strane istraživače, ostvariti bolju pripremu hrvatskih istraživača za međunarodnu i međusektorsku mobilnost te olakšati međusektorsku suradnju i mobilnost u Republici Hrvatskoj.

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine:

  • prepoznaje prepreke u međunarodnoj te u međusektorskoj mobilnosti istraživača,
  • predlaže mjere za uklanjanje prepreka te povećanje i ubrzanje mobilnosti istraživača te
  • naglašava važnost mobilnosti istraživača za razvoj znanosti i istraživanja, a time i oporavak gospodarstva.

Sukladno navedenome, Akcijskim planom predviđena je provedba pet mjera:

  1. Zapošljavanje stranih istraživača na znanstvenim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima,
  2. Unaprjeđenje radnih uvjeta istraživača,
  3. Omogućavanje lakšeg reguliranja privremenoga boravka stranih istraživača,
  4. Daljnji razvoj sustava potpore za mobilnost istraživača,
  5. Poticanje međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti istraživača.

Važno je naglasiti kako su Akcijskim planom za mobilnost istraživača prihvaćene i najnovije preporuke EU-a koje se posebno odnose na mlade istraživače (Bratislava Declaration of Young Researchers, Salzburška načela te Načela za inovativnu izobrazbu doktoranada). Za detaljne informacije slijedite poveznicu.

 

Ispiši stranicu