Predstavljena nova brošura iz programa Horizon 2020

Predstavljena nova brošura iz programa Horizon 2020
Horizon 2020 program orijentiran je na održavanje i unaprjeđivanje dugoročnih prioriteta Europske unije te se vodi kroz tri prioritetne osi:
  • Industrijsko unaprjeđenje (pomoć mali i srednjim poduzetnicima u njihovom razvoju);
  • Izvrsnost u znanosti (pomoću znanja razvijati ljudske resurse i prateću infrastrukturu);
  • Sedam društvenih izazova (zdravlje; hrana; energija; prijevoz; održivost resursa; klimatske promjene; održiv i uključiv razvoj europskog društva te sigurnost europskih građana).
U programu mogu sudjelovati:
 
Sveučilišta, javna tijela, privatni sektor, međunarodne organizacije, institucije za istraživanja te pojedinci iz pridruženih zemalja. 
 
Inicijalna procjena za razdoblje financiranja 2014.-2015. pokazuje veliki napredak u upravljanju od strane Horizon 2020 u odnosu na njegovog prethodnika za razdoblje 2007.-2013. godine. Brošura prikazuje ključne pokazatelje uspješnosti, poput broja prihvaćenih prijedloga, potpisanih potpora, ukupno zabilježenih sudjelovanja, a sve detaljnije možete pregledati ovdje.
Ispiši stranicu