Genetički prediktori funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaza Ca u krvi

Genetički prediktori funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaza Ca u krvi

Smatra se da na ekspresiju hormona štitnjače i doštitne žlijezde utječu genetski i okolišni čimbenici.

Genetički prediktori funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi                    

  Genetic predictors of thyroid and parathyroid function
and blood calcium homeostasis
Voditeljica 
  
 Prof. dr. sc. Tatijana Zemunik 
 
Opis istraživanja
Hormoni štitne žlijezde utječu na različite metaboličke i razvojne procese i reguliraju vitalne funkcije u tijelu. Bolesti štitnjače imaju prevalenciju do 10% u generalnoj populaciji i predstavljaju značajan zdravstveni problem. Paratiroidni hormon (PTH) jedan je od glavnih regulatora homeostaze kalcija. Pravilna ravnoteža kalcija ključna je za normalno funkcioniranje srca, živčanog sustava, bubrega i kostiju. Kalcitonin (CT), hormon kojeg izlučuju parafolikularne stanice štitne žlijezde, djeluje na smanjenje kalcija u krvi, suprotno učincima PTH. Osteokalcin (OCN) je najzastupljeniji ne-kolageni protein u kostima koji ima hormonsko djelovanje i utječe na stvaranje koštanog tkiva ili remodeliranje kostiju. OCN izlučuju isključivo osteoblasti, smatra se da utječe na regulaciju metabolizma, a uključen je u mineralizaciju kostiju i homeostazu kalcija. Koncentracije hormona/antitijela štitne i doštitne žlijezde, CT i OCN u krvi smatraju se složenim svojstvima jer su dijelom određene genetičkim čimbenicima, a dijelom čimbenicima okoliša. Međutim, genske varijante koje reguliraju njihovu serumsku koncentraciju kao ni okolišni čimbenici nisu u potpunosti poznati. 
Osnovni cilj provedenog projekta (2014. - 2018. godine) bio je identificirati genske lokuse koji utječu na koncentraciju hormona/protutijela štitne i doštitne žlijezde, kako bismo upotpunili naša saznanja o genetičkoj regulaciji njihove funkcije i pružili dodatne spoznaje relevantne za kliničku primjenu.
Publicirani rezultati naše istraživačke skupine predstavljaju prve identificirane genske varijante za većinu hormona/antitijela štitne žlijezde. Udio objašnjene genetske varijance za PTH iznosi samo 5,34%. 
Primjenom ovakvog sveobuhvatnog pristupa generirane su nove spoznaje genetičke podloge, interakcije gena i okolišnih čimbenika i korelacija čimbenika okoliša povezanih s funkcijom štitne i doštitne žlijezde. Time je osigurano bolje razumijevanja bioloških putova i klinički relevantnih poremećaja povezanih s njihovom funkcijom.
Međutim, za CT i OCN koji zajedno s PTH reguliraju homeostazu kalcija u krvi nema provedenih cjelogenomskih studija do sada. Predikcijske analize poprimaju sve veći značaj u posljednjih nekoliko godina. Cilj takvih analiza je predviđanje vrijednosti kvantitativnog svojstva baziranog na zajedničkom učinku genetičkih i okolišnih čimbenika. Ovakav tip analiza nije primijenjen za predviđanje razine hormona/antitijela štitne žlijezde, kao ni za parametre koji reguliraju homeostazu kalcija u krvi. Stoga su prva dva cilja trenutno aktivnog projekta (2020. - 2024. godine) povećanje udjela objašnjene genetske varijance za hormone/antitijela štitne žlijezde i parametara regulacije homeostaze kalcija u krvi i predikcija istih bazirana na genetičkim i okolišnim čimbenicima. Istraživanje će biti provedeno na 5.000 ispitanika (populacije imenovane Split, Vis, Korčula1, Korčula2, Korčula3), Svi ispitanici regrutirani su iz projekta „10.001 Dalmatinac“ te raspolažemo genotipskim i nizom anamnestičkih i fenotipski mjerljivih podataka potrebnih za ove analize. Novi iskorak u ovom projektu biti će funkcionalna potvrda identificiranih gena koji se povezuju s razinom tireoglobulina (Tg) i pozitivnim nalazom protutijela štitne žlijezde (TPOAt i/ili TgAt) u plazmi. Utvrdit će se razlika u ekspresiji dva gena u patološkom u odnosu na zdravo tkivo štitne žlijezde imunohistokemijskim metodama. Ovakva istraživanja preduvjet su razvoja personalizirane medicine.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik
Izvor financiranja: Hrvatska Zaklada za znanost - HRZZ
Trajanje projekta: ožujak 2020. - ožujak 2024.
 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik
Izvor financiranja: Hrvatska Zaklada za znanost - HrZZ 
Trajanje projekta: rujan 2014. - rijan 2018.
 
Članovi tima/ suradnici
prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, glavni istraživač  [CV]
prof. dr. sc. Caroline Hayward, suradnik
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, suradnik
prof. dr. sc. Ante Punda, suradnik  [CV
prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, suradnik
izv. prof. dr.sc. Maja Barbalić, suradnik  
doc. dr. sc. Vesea Torlak, suradnik  [CV]
doc. dr. sc. Antonela Matana [CV]
doc. dr. sc. Mladen Lešin, suradnik
dr. sc. Ivana Gunjača, suradnik
Dubravka Brdar, dr., suradnik  [CV]
Dean Kaličanin, mag. biol. et oecol. mar, suradnik
Dr.sc. Mirjana Babić Leko, poslijedoktorand
Nikolina Pleić, mag. math. - doktorand
Planovi budućih istraživanja 
Planiramo proširiti istraživanje regulacije homeostaze u krvi na vitamin D te odrediti genetske varijante koje utječu na njegovu razinu u našoj populaciji. Također planiramo proširiti spektar čimbenika okoliša koji mogu korelirati sa svim analiziranim parametrima te analizirati klinički relevantne utjecaje na funkciju žlijezda i regulaciju kalcija u krvi.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi 

 

Područja istraživanja: thyroid function, parathyroid function, genetic variants, polymorphisms, genome-wide study, gene-environmental interaction, complex phenotypes  

Ispiši stranicu