Odjel za velika populacijska istraživanja

Odjel za velika populacijska istraživanja

Voditelj: doc. dr. sc. Ozren Polašek

Odjel za velika populacijska istraživanja objedinjuje aktivnosti i znanstveno-istraživačke projekte u program  “10,001 Dalmatinac – Hrvatska biobanka”. Osnovni cilj programa je stvoriti cjeloviti resurs za istraživanje genetičkih, okolišnih i društvenih odrednica zdravlja i bolesti, posebice kroničnih bolesti koje su vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj i drugim razvijenim zemljama.
 
Program je započeo 1999. godine pod nazivom 1,001 Dalmatinac s ciljem uključivanja po stotinu ispitanika iz deset naselja na hrvatskim otocima. S vremenom je inicijativa prerasla ove okvire i program je dobio novi cilj i ime - 10,001 Dalmatinac. Do 2014. godine je u program uključeno ukupno 4,875 ispitanika sa šest jadranskih otoka - Suska, Raba, Lastova, Mljeta, Visa i Korčule te grada Splita.


 

Program provodi istraživački tim Hrvatskog centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Splitu, koji se sastoji od zdravstvenih djelatnika i posebno obrazovanih suradnika za terenski rad. Uz djelatnike Centra, provedbu ovog programa potpomažu i lokalne zajednice, koje su prepoznale značenje i vrijednost ove inicijative. Kako program istražuje odrednice zdravlja i bolesti, u sebi objedinjuje i istraživanje i društvenu korist, u obliku provedbe opširnog zdravstvenog pregleda. Za svakog ispitanika provedena su klinički i znanstveno važna mjerenja te su prikupljeni podatci o obrascima ponašanja i životnim navikama. Nakon provedbe pregleda, svakom ispitaniku objašnjeni su rezultati pregleda, a po potrebi pruženi su savjeti i upute o tome kako dodatno poboljšati svoje zdravlje i spriječiti pojavu bolesti.

 
Sastavni dijelovi pregleda
Uzorak krvi za genetsku analizu i biokemijska mjerenja: ukupni kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliceridi, glukoza, glikirani hemoglobin (HbA1C), kreatinin, mokraćna kiselina, albumin, kalcij, fibrinogen, inzulin, kompletna i diferencijalna krvna slika (eritrociti, leukociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, stanični volumeni)
Uzorak urina za brzi test (trakica)
Antropometrijska mjerenja: visina, težina, kožni nabori, impedancija
Mjerenja krvno-žilnog sustava i srca: digitalni EKG, elastičnost krvnih žila (arteriografija), brzina pulsnog vala (pulse-wave velocity), središnji krvni tlakovi
Spirometrija, mineralna gustoća kosti
Očni pregled: fotografija očne pozadine, refraktometrija, pahimetrija, ultrazvuk oka
Pragovi osjeta: sluh, miris, okus, bol
Kognitivni i memorijski testovi
Upitnici (opći zdravstveni podatci, navike, prehrana, ponašanje i drugo)


Program 10,001 Dalmatinac financira se iz hrvatskih i međunarodnih izvora. Domaći izvori uključuju projekte Ministarstva znanosti obrazovanja i športa (216-1080315-0302, 0108330, projekt nabavke kapitalne opreme) i Hrvatske zaklade za znanost (GlycoIgG). Međunarodni izvori financiranja uključuju projekte Medical Research Council-a iz Velike Britanije i projekte Europske Unije iz projektnog ciklusa FP6 (EUROSPAN) i FP7 (BBMRI, ESGI).
 
Dosadašnji istraživački rezultati ovog programa pomogli su u shvaćanju metabolizma mokraćne kiseline, razine krvnog tlaka, plućne funkcije, vida, razine masnoća u krvi, pojave mjesečnice i menarhe, regulacije sna, pušenja i razine glikana (više detalja o rezultatima). Svi ovi rezultati temelje se na analitičkom modelu nazvanom genomska analiza povezanosti (engl. genome-wide association study). Glavni pristup ove metode je analiza povezanosti velikog broja genskih biljega s analiziranim svojstvom. Korištenjem ove metode, znanstvenici uključeni u rad programa 10,001 Dalmatinac su još 2010. godine postigli da Hrvatska bude na 20. mjestu u svijetu po korištenju genomske analize povezanosti (Rosenberg NA, et al. Genome-wide association studies in diverse populations. Nat Rev Genet. 2010;11:356-66). Znanstvena produktivnost programa ogleda se i u ukupno 23 članka objavljena u časopisu Nature Genetics i tri članka u časopisu Nature, objavljenih od 2008. do 2013. godine. Na temelju ovih ali i drugih radova, projekt MZOŠ-a pod brojem 216-1080315-0302 postao je vodeći projekt u području biomedicine u Hrvatskoj prema podatcima Hrvatske znanstvene bibliografije


       

Cijeli program je proveden prema strogim etičkim pravilima i principima, tako da se ni na koji način ne može povezati identitet ispitanika s rezultatima provedenih mjerenja i prikupljenih podataka. Svi podatci i uzorci prikupljaju se pod jedinstvenom šifrom, tako da je svim ispitanicima osigurana tajnost i anonimnost. Ovo istraživanje odobrilo je etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta u Splitu (klasa 003-08/11-03/0005, ur. br: 2181-198-03-04/10-11-0008).
 
Zahvaljujemo se svim dosadašnjim ispitanicima jer su svojim sudjelovanjem doprinijeli razvoju hrvatske znanosti i njezine prepoznatljivosti u globalnoj istraživačkoj zajednici. Svaki ispitanik pomogao je u otkrivanju novih zdravstvenih i bioloških spoznaja koje se mogu koristiti za poboljšanje zdravlja i kvalitete života budućih generacija.

  Ispiši stranicu