Popis trenutno otvorenih natječaja/poziva Ministrastva znanosti i obrazovanja RH

Popis trenutno otvorenih natječaja/poziva Ministrastva znanosti i obrazovanja RH

Popis otvorenih natječaja/poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja

1. Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su tiskane u 2019. godini ili se planiraju tiskati u ovoj godini.
Rok za prijavu: 24. svibnja 2019.

2. Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2019. godini.
MZO će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2019. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici.
Rok za prijavu: 14. lipnja 2019.

3. Poziv za prijavu za dodjelu sredstava u 2019. godini Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država objavilo je poziv za prijavu projekata za dodjelu sredstava - potpore od 5.000 USD do 10.000 USD. Za sredstva se mogu prijaviti obrazovni programi u sljedećim područjima:
akademske razmjene i programi, kultura, poučavanje engleskoga jezika, poduzetništvo (STEM obrazovni programi za mlade), poučavanje o holokaustu, knjižnica ni programi, mediji.
Rok za prijavu: 7. lipnja 2019. godine, do 12.00 sati.

4. Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke suradnje u trajanju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine
Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama. Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.
Rok za prijavu: 14. lipnja 2019.

5. Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između u Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2020. - 2021.
Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Program je otvoren za sva znanstvena područja. Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno.
Rok za prijavu: 28. lipnja 2019. 


Izvor:MZO
Ispiši stranicu