Izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Obzor 2020.

Izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Obzor 2020.
Kako bi se još više olakšala provedba projekata, Europska komisija je 20. srpnja 2016. godine usvojila nove izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Obzor 2020. projekte (Horizon 2020 Model Grant Agreement ,Version 3.0), u svim zemljama koje sudjeluju u programu te uskladila ugovore s novom financijskom uredbom EU koja je stupila na snagu početkom 2016. godine.
 
Nove opcije mogu se primijeniti retroaktivno i u projektima koji se već provode (ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ranije potpisan), bez posebnog postupka izmjene ugovora.
 
Neke od promjena su:
 
  • veća fleksibilnost budžeta projekta, odnosno mogućnost prijenosa sredstava između različitih oblika troškova (stvarni trošak osoblja i jedinični trošak osoblja) bez potrebe za formalnom izmjenom ugovora (članak 4.2.);
  • novi način izračuna satnice za trošak osoblja na mjesečnoj razini (članak 6.2.A);
  • pojednostavljenje dostave odobrenja i drugih dokumenata koji se tiču etičkih pitanja u provedbi projekta (članak 34.2);
  • u slučaju revizija, ispitivanja i sl. postupak se odsada provodi izravno između Europske komisije ili agencije i korisnika (članak 48.,49. i 50.3).
 Više detalja o svim promjenama možete pronaći ovdje. Cjelovite tekstove svih Obzor 2020. modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ugovora možete pronaći na Portalu za sudionike Europske komisije. Ispiši stranicu