Natječaj Interreg Europe - treći poziv

Natječaj Interreg Europe - treći poziv
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga.
 
Cilj programa je promicanje razmjene iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem EU te su prihvatljivi prijavitelji i partneri subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji:
 • Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);
 • Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);
 • Privatna neprofitna tijela.
Prihvatljive aktivnosti:
 • Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;
 • Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
 • Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;
 • Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.
Prihvatljivi troškovi:
 • Troškovi zaposlenog osoblja;
 • Administracija;
 • Putni troškovi i troškovi smještaja;
 • Vanjska ekspertiza i usluge;
 • Oprema.
Stopa sufinanciranja: 
 • 85% za javna tijela i tijela javnoga prava;
 • 75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe.
Rok za prijavu:
30.6.2017.

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

  Ispiši stranicu