Javni natječaj za potpomaganje zakladnih namjena u 2018. godini

Javni natječaj za potpomaganje zakladnih namjena u 2018. godini

 

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2018.

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

čiji su utemeljitelji Hrvatski sabor, Privredna banka d.d., Grad Rab,  obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. Verbič, Školska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić,

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske objavljuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J   

I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.Ukupna svota predviđena dvadesetim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2018. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja za točku I. imaju pojedinci (osim projekata izdavačke djelatnosti), skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove.
Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju. Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2016.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2018. na adresu Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Obrazac za prijavu

izvor: HAZU

Ispiši stranicu