„Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

„Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“


Rok: 21. veljače 2019.
 > Rok za prijavu na radionice: 21. 12. 2018.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziva na dostavu projektnih prijedloga za
Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ 


Fond: Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji: visoka učilišta


Sažetak: Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.

Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Opći cilj: Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Specifični ciljevi:
1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Ciljne skupine:

  • nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
  • studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
  • visoka učilišta

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Dokumentaciju za prijavu na Poziv i više detalja možete pronaći na stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja ili Europskog socijalnog fonda.

Informativne radionice održat će se u Puli 11. 1. 2019., Zadru 16. 1. 2019., Osijeku 18. 1. 2019. te Zagrebu 22. i 23. 1. 2019., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u sklopu ovoga poziva. Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.
U obzir će se uzimati prijave pristigle do 21. prosinca 2018. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja.


Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

Izvor:ESF

Ispiši stranicu