Preliminarne prijave za tečaj TMI - Ultrazvuk u kliničkoj praksi – „Individualna ultrazvučna dijagnostika organa trbuha”

Sljedeći tečaj trajne medicinske izobrazbe pod nazivom Uultrazvuk u kliničkoj praksi – „Individualna ultrazvučna dijagnostika organa trbuha”, voditelja prof. dr. sc. Izeta Hoze, planiran je za proljeće 2017.

Polaznici će usko specifičnom izobrazbom steći znanja i vještine iz područja ultrazvučne dijagnostike trbušnih organa.

Tečaj će biti održan ovisno o broju zainteresiranih kandidata - minimalan broj polaznika je 7 osoba.

Polaznici mogu biti doktori medicine s licencom za rad (doktori opće medicine, obiteljski doktori, specijalizanti pedijatrije i drugih grana medicine za koje su potrebna znanja ultrazvučne dijagnostike, specijalisti pedijatrije, interne medicine, urologije, radiologije i drugih specijalnosti za koje su potrebna znanja ultrazvučne dijagnostike).

Svi zainteresirani mogu se prijaviti slanjem kontakt podataka:
  • ime i prezime
  • titula
  • datum rođenja
  • prebivalište/adresa
  • ustanova/radno mjesto
  • telefon/mobitel
  • e-mail adresa
na e-mail adresu: uzz@mefst.hr Ispiši stranicu