Zeleni put

Otvoreni se pristup može osigurati na dva načina:
  1. putem tzv. “zelenog puta” (radovi u časopisima s pretplatom, a u prihvaćenoj verziji pohranjeni i dostupni široj javnosti u institucionalnim digitalnim repozitorijama)
  2. putem tzv. “zlatnog puta” (radovi u časopisima za koje je posebno plaćen otvoren pristup)
 
Zlatni put, kao što naziv sugerira, plaća se “po zlatu” i ta je opcija za sveučilišta i visoka učilišta preskupa. Stoga hrvatske znanstvene institucije stavljaju naglasak na tzv. “zeleni put” koji se u Hrvatskoj jednostavno može realizirati putem nacionalne platforme DABAR. Potrebno je da autori u repozitorij svoje ustanove pohrane rad – prihvaćenu verziju (Accepted Version) koja se od konačne, objavljene verzije (Published Version) razlikuje samo po grafičkom dizajnu. Prije pohrane rada nužno je provjeriti dopušta li izdavač časopisa pohranu takve verzije u instituacionalni repozitorij i pod kojim uvjetima, što se može učiniti putem platforme Sherpa Romeo i na samim stranicama časopisa. Većina časopisa dopušta pohranjivanje prihvaćene verzije u insituacionalne repozitorije nakon 6 mjeseci od objave članka.


 Slika 1. Primjer uvjeta pohrane prihvaćene verzije članka za časopis Nature objavljen na stranicama Sherpa Romeo 
 
Na slici 1. uočavaju se uvjeti pod kojima autori mogu pohraniti prihvaćenu verziju izvornog znanstvenog rada (6 mjeseci nakon objave) i navedene su lokacije na kojima se to može učiniti:
  1. osobne mrežne stranice autora
  2. mrežne stranice financijera istraživanja
  3. institucionalni repozitorij
  4. repozitoriji PubMed Central i Europe PMC
Sam postupak pohrane rada u instucionalni repozitorij u sklopu baze DABAR jednostavan je i iziskuje svega nekoliko minuta (slika 2.). Potrebno je samo prijaviti se u repozitorij putem e-mail adrese fakulteta. Autor unosi bibliografske podatke o radu (naslov, naslov časopisa, volumen i broj časopisa, sažetak, ključne riječi te podatke o području, polju i grani znanosti na koju se članak odnosi) te link na pohranjeni rad u otvorenom pristupu može koristiti tijekom upisa podataka o radu u druge baze poput CROSBI-ja. 
 

  Slika 2. Sučelje za unos radova u bazi DABAR Ispiši stranicu