Edukacije za osoblje u sklopu SEA-EU alijanse

Edukacije za osoblje u sklopu SEA-EU alijanse

Further Training platform
The Application Deadline is 6 and 18 February 2022
Sveučilište u Kielu, koje je dio SEA-EU alijanse, otvara poziv za dvije nove edukacije u sklopu razvoja platforme za Dodatne treninge osoblja na SEA-EU sveučilištima (https://sea-eu.org/further-training/).

Radi se o sljedećim edukacijama:

ODRŽIVO VODSTVO - 23. i 24. VELJAČE 2022.G.
(SUSTAINABLE LEADERSHIP)
Voditelj edukacije: Prof. Georg Müller-Christ
Rok za prijavu je 06. veljače 2022.g.
Prijava se vrši preko sljedeće email adrese: press_seaeu@kms.uni-kiel.de
Više informacija možete pronaći ovdje: https://sea-eu.org/sustainable-leadership/
Vrsta predavanja: Online (Open for staff members from SEA-EU partner universities).

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE ZA MLADE LIDERE - 07.- 09. OŽUJKA 2022.G.
(COMMUNICATION SKILLS FOR YOUNG LEADERS)
Voditelj edukacije: Dr. Kerstin Mauth
Rok za prijavu je 18. veljače 2022.g.
Prijava se vrši preko sljedeće email adrese: press_seaeu@kms.uni-kiel.de
Više informacija možete pronaći ovdje: https://sea-eu.org/communication-skills-for-young-leaders/
Vrsta predavanja: Online (Open for academic staff (from research and teaching) from SEA-EU partner universities)

Za više informacija kontaktirati: 
Ivanu Jadrić (Tehnički menadžer), 
Tel.: +385 (0)21 545 078
E-mail: ivana.jadric@unist.hr

Izvor: unist.hr Ispiši stranicu