Ljetna škola Mentalno zdravlje u zajednici

Ljetna škola Mentalno zdravlje u zajednici

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, mentalno zdravlje stanje je blagostanja u kojem svaki pojedinac ostvaruje vlastiti potencijal, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodonosno i sposoban je pridonositi svojoj zajednici.
 
„Mentalni poremećaji odražavaju kompleksnost interakcija između bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika vezano za nastanak, početak, tijek i ishod bolesti. Nastanak psihičkih poremećaja i utjecaj na stanje nakon već razvijenog poremećaja procjenjuje se u interakciji procjene utjecaja psiholoških (psihološke karakteristike ličnosti na čije su formiranje utjecali događaji iz ranog odrastanja, uključuje specifični načina doživljavanja, tumačenja i reagiranja na događaje u životu, uključuje mehanizme obrane), bioloških (genetske predispozicije, pretpostavljene biološke promjene mozga) i socijalnih čimbenika (uvjeti stanovanja, posao, komunikacija s okolinom, interakcije s drugim ljudima, mreža podrške, traumatski događaji, interpersonalni odnosi, obiteljski odnosi). Često se psihološko i socijalno isprepleću pa se psihološki i socijalni čimbenici nekada nazivaju psihosocijalnim čimbenicima¨.

Tko može sudjelovati?
- psihijatri, liječnici, socijalni radnici, psiholozi, studenti medicine, radni terapeuti i zdravstveni tehničari te svi drugi profesionalci iz područja zaštite mentalnog zdravlja.
 
Nakon završene Ljetne škole, sudionici će:
  1. Steći znanja o psihobiosocijalnim odrednicama mentalnog zdravlja
  2. Upoznati utjecaj stresa na mentalno zdravlje i ulogu stresa u poremećajima mentalnog zdravlja
  3. Naučiti na koji način se stvara o psihobiosocijalna formulacija i individualizirani plan liječenja,
  4. Steći znanja o načinu stvaranja terapijskih odnosa, te o informiranom pristanku u psihijatriji
  5. Unaprijediti znanja o organizaciji skrbi za osobe s mentalnim poremećajima
  6. Unaprijediti znanja o ljudskim pravima i mentalnom zdravlju
  7. Upoznati se s osobitostima psihosocijalnog tretmana i rehabilitacije
  8. Unaprijediti znanja o stigmi i diskriminaciji; upoznati i naučiti program prevencije samostigmatizacije
  9. Upoznati se s vrstama smještaja i podrške kao i treningom vještina osoba s mentalnim invaliditetom
10. Upoznati se s podržanim zapošljavanjem osoba s mentalnim poremećajima, informirati se o načelima i učincima programa zapošljavanja osoba na simptome bolesti, unaprjeđenje kvalitete života i oporavak.

Program ljetne škole (25 sati nastave tijekom jednog tjedna):
 • Psihobiosocijalne odrednice mentalnog zdravlja. Neuroplastičnost
 • Utjecaj stresa na psihičko zdravlje. Uloga stresa u nastanku mentalnih poremećaja i psihobiosocijalni model bolesti, teorija osjetljivosti na stres i protektivni faktori
 • Psihobiosocijalna formulacija i individualni plan liječenja
 • Terapijski odnosi. Informirani pristanak.
 • Organizacija skrbi za osobe s mentalnim poremećajima.
 • Ljudska prava i mentalno zdravlje.
 • Psihosocijalni postupci i rehabilitacija. Suportivna psihoterapija
 • Stigma i diskriminacija.
 • Program prevencije samostigmatizacije
 • Smještaj osoba s psihičkim smetnjama
 • Zapošljavanje osoba s psihičkim smetnjama

Literatura: D. BRITVIĆ, S. ŠTRKALJ IVEZIĆ - MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta. Ispiši stranicu