Osoblje

Internacionalizacija je jedan od važnih strateških ciljeva Sveučilišta u Splitu i svih njegovih sastavnica, pa tako i Medicinskog fakulteta. Jedan od glavnih zadataka Strategije je poticanje mobilnosti studenata i zaposlenika, kako nastavnika i znanstvenika, tako i nenastavnog osoblja.
 
Vrste mobilnosti:
Nastavno osoblje:
  • održavanje nastave / poučavanje
  • stručno osposobljavanje
  • kombinirana mobilnost poučavanje / osposobljavanje
Nenastavno osoblje:
  • stručno osposobljavanje
 
Na otvorene natječaje Sveučilišta mogu se javiti zaposlenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (nastavno i nenastavno osoblje), kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu, a koji ugovori su na snazi u vrijeme trajanja mobilnosti.
Kandidati mogu podnijeti samo 1 prijavu mjesečno, bilo u svrhu poučavanja, bilo u svrhu osposobljavanja.
 
Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše četiri mobilnosti u okviru Erasmus+ programa (dvije mobilnosti u okviru Suradnje među programskim državama (KA103), jednu u okviru Suradnje između programskih i partnerskih država (KA107) te jednu u okviru Programa Erasmus+ K131 - International Opening). Od ovog pravila isključuju se mobilnosti ostvarene u okviru aktivnosti SEA-EU projekta.
 
Prijave se podnose od početka do kraja mjeseca te se lista kandidata objavljuje jednom mjesečno, najkasnije do 20.og u mjesecu, na temelju prijava predanih u prethodnom mjesecu.
 
Sve informacije o otvorenim natječajima nalaze se na linku.
 
Odluka o kriterijima MEFST-a kod natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave / stručnog usavršavanja.

Dokumenti potrebni za prijavu:
Ispiši stranicu