''Endokrinološki i nefrološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine'' - tečaj trajne medicinske izobrazbe III. kategorije

Tečaj trajne medicinske izobrazbe III. kategorije pod nazivom "Endokrinološki i nefrološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine" održat će se 26. studenog 2016. na Medicinskom fakultetu.

Polaznici tečaja će se kroz prikaze konkretnih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse upoznati sa suvremenim dijagnostičkim i terapijskim algoritmima koji se koriste u zbrinjavanju najčešćih endokrinoloških i nefroloških bolesti (npr. šećerna bolest, hipotireoza, sekundarna arterijska hipertenzija, kronična bubrežna bolest..). Prikazi slučajeva će biti interaktivni i polaznike će se poticati na aktivno sudjelovanje.

Kontakt:

doc. dr. sc. Josipa Radić
e-mail: josiparadic1973@gmail.com

dr. sc. Anela Novak
e-mail: anela.novak@gmail.com
  Ispiši stranicu