Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske sektorske stručnjake MZO-a

Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske sektorske stručnjake MZO-a

Rok prijave je do 31. prosinca 2018. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća 

u svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja svih profila i razina.

Ovim javnim pozivom traži se prijava kandidata za uspostavu evidencije vanjskih sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u poslovima vrednovanja kao što je potpora radu sektorskim vijećima, imenovanim na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13 i 41/16 - Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske).

Vanjski sektorski stručnjaci vrednovat će prijedloge za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira iz točke I. ovoga javnog poziva, za koje članovi sektorskih vijeća nemaju odgovarajući profil, odnosno razinu kvalifikacije, sukladno članku 43. stavku 1. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/14).

Za vanjskoga sektorskog stručnjaka može biti prijavljena osoba koja posjeduje radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju odgovarajućega profila s obzirom na sektor za koji se prijavljuje.Vanjski sektorski stručnjak sektorskog vijeća ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove rada sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova predsjednicima i članovima sektorskih vijeća i vanjskim stručnjacima koji sudjeluju u radu radnih skupina sektorskih vijeća te u skladu s Poslovnikom sektorskih vijeća.

Javni poziv za prijavu kandidata za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća raspisuje se od 30. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Svi kandidati bit će obaviješteni jesu li upisani ili nisu u evidenciju u roku od 90 dana od dana isteka roka prijave na ovaj javni poziv.

Više informacija i način prijave možete pronaći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Izvor:MZO

Ispiši stranicu