Registracija

Svi zainteresirani nas mogu kontaktirati putem e-maila CEschool@mefst.hr
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Šoltanska 2, 21000 Split, Croatia
+385 21  557 929

Za više informacija o EU Fondovima: www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu