Budućnost Europe: europsko područje obrazovanja do 2025.

Budućnost Europe: europsko područje obrazovanja do 2025.

"Obrazovanje nam pomaže da se prilagodimo svijetu koji se brzo mijenja, da razvijemo europski identitet, da razumijemo druge kulture, da steknemo nove vještine koje su nam potrebne u društvu koje je mobilno, multikulturalno i sve više digitalno."

Europska komisija izložila je svoju viziju stvaranja europskog područja obrazovanja do 2025. Iznesenim idejama pridonijet će se sastanku na vrhu europskih čelnika u Göteburgu 17. studenoga 2017., na kojem će raspravljati o budućnosti obrazovanja i kulture. Komisija vjeruje kako je u zajedničkom interesu svih država članica da u potpunosti iskoriste potencijal obrazovanja i kulture kao pokretača gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i socijalne pravednosti te načina da se iskusi sva raznolikost europskog identiteta.

Europski čelnici obvezali su se na sastanku u Rimu u ožujku 2017. na stvaranje Unije u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem kontinenta. Komisija vjeruje da obrazovanje i kultura mogu biti važan dio rješenja problema kao što su starenje radne snage, nastavak digitalizacije, buduće potrebe za vještinama, potreba za promicanje kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti u doba kada se na internetu množe „alternativne činjenice” i dezinformacije, te odgovor na potrebu za većim osjećajem pripadanja kao odgovor na populizam i ksenofobiju.

Europsko područje obrazovanja trebalo bi obuhvaćati:

 • mobilnost za sve : na temelju pozitivnih iskustava iz programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti, povećanjem broja njihovih sudionika te uvođenjem studentske iskaznice EU-a kao novog načina pohrane informacija o akademskim kvalifikacijama kojima se jednostavno koristiti;
 • uzajamno priznavanje diploma : pokretanjem novog, „sorbonskog procesa”, na temelju „bolonjskog procesa”, kako bi se pripremio teren za uzajamno priznavanje diploma ustanova visokog obrazovanja i diploma stečenih prekidom obrazovanja;
 • bolju suradnju u razvoju kurikuluma : donošenjem preporuka kako bi se osiguralo da se u okviru obrazovnih sustava prenose sva znanja, vještine i kompetencije koje se u današnjem svijetu smatraju ključnima;
 • poboljšanje učenja jezika : utvrđivanjem novog mjerila prema kojem bi do 2025. svi mladi Europljani, kad završe srednjoškolsko obrazovanje, trebali dobro poznavati dva jezika uz materinski;
 • promicanje cjeloživotnog učenja : težnjom ka konvergenciji i povećanjem udjela osoba koje sudjeluju u cjeloživotnom učenju na 25 % do 2025.;
 • promicanje inovacija i digitalnih vještina u obrazovanju : promicanjem inovativnog, digitalnog osposobljavanja i pripremom novog akcijskog plana za digitalno obrazovanje;
 • potporu učiteljima : povećanjem broja učitelja koji sudjeluju u programu Erasmus+ i mreži eTwinning te davanjem smjernica o politici u pogledu profesionalnog razvoja učitelja i čelnika škola;
 • stvaranje mreže europskih sveučilišta kako bi europska sveučilišta na svjetskoj razini mogla neometano surađivati preko granica, te podupiranjem uspostave škole europskog i transnacionalnog upravljanja ;
 • ulaganje u obrazovanje : korištenjem europskog semestra za potporu strukturnim reformama kako bi se poboljšala obrazovna politika, uporabom sredstava i investicijskih instrumenata EU-a za financiranje obrazovanja te utvrđivanjem mjerila za države članice prema kojem one moraju ulagati 5 % BDP-a u obrazovanje.
 • očuvanje kulturne baštine i jačanje osjećaja za europski identitet i kulturu : razvojem europske agende za kulturu, koristeći zamah koji će nastati 2018. u Europskoj godini kulturne baštine i pripremom preporuke Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključujući obrazovanje i europsku dimenziju poučavanja;
 • jačanje europske dimenzije platforme Euronews, koju su 1993. uspostavile europske javne radiotelevizijske kuće kao europski kanal koji nudi pristup neovisnim informacijama visoke kvalitete iz paneuropske perspektive.

izvor:mobilnost.hr

Ispiši stranicu