Posudba


Knjige koje Knjižnica ima u svome fondu mogu se posuditi na rok od mjesec dana, najviše tri različita naslova, osim ako se ne radi o jedinome primjerku, s mogućnošću produljenja roka isključivo prema dogovoru s djelatnicima Knjižnice.

Izvan Knjižnice se ne mogu iznositi atlasi, rječnici, leksikoni, enciklopedije i slična građa koja je namijenjena korištenju u Knjižnici, kao ni časopisi bez obzira radi li se o tekućem ili starijim godištima.

  Ispiši stranicu