Posudba

  
 
  • Knjige se posuđuju uz prethodnu online rezervaciju putem Kataloga.
  • Ukoliko je knjiga dostupna, knjiga se preuzima dan nakon rezervacije.
  • Korisnik dobiva e-mail obavijest o preuzimanju knjige.
  • Knjiga se čuva za korisnika pet dana nakon primitka e-mail obavijesti o preuzimanju knjige.
  • Tiskanu publikaciju moguće je posuditi i od drugih knjižnica u Hrvatskoj -  zahtjev poslati na knjiznica@mefst.hr
  • Ispiši stranicu