Biologija novotvorina

Biologija novotvorina je doktorski studij koji integrira znanja iz molekularne karcinogeneze, dijagnostike tumora i onkološke terapije usmjerena istraživanju raka. Nastavnici - patolozi i njihovi suradnici kliničari, imunolozi, molekularni biolozi i genetičari, biokemičari, kemičari i statističari kroz različite kolegije studentima interdisciplinarno osvjetljavaju fenomen nastanka, dijagnostike i liječenja tumora.

Nositelj zajedničkog studija je Medicinski fakultet u Splitu, a suradne ustanove su Sveučilište u Splitu, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Dubrovniku. Osim nastavnika iz Hrvatske, u nastavi sudjeluju i nastavnici iz Velike Britanije, Njemačke i Švicarske. Uz 7 obveznih kolegija, studentima je ponuđeno 35 izbornih kolegija. Akademske godine 2024./2025. upisat ćemo 20 studenata koji su završili medicinski fakultet ili neki od srodnih fakulteta.

NATJEČAJ ZA UPIS 2024/2025 (upisi do 10. 9. 2024.)

Voditeljstvo studija:
prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov
mgdurdov@mefst.hr

prof. dr. sc. Katarina Vukojević
katarina.vukojevic@mefst.hr

Izmjene i dopune studijskog programa

Izmjene doktorskog studija BIOLOGIJA NOVOTVORINA  2021./2022.

Izmjene doktorskog studija BIOLOGIJA NOVOTVORINA  2022./2023.


Prema odluci Fakultetskog vijeća, školarina iznosi 2.700,0 EUR za svaku godinu doktorskog studija.

Trošak upisnine iznosi 53,09 EUR, a uključuje indeks, upisnu dokumentaciju i obvezno godišnje osiguranje od nezgode. Ispiši stranicu