Otvoreni natječaji za prijavu projekata od interesa za Grad Split za 2022. godinu

Otvoreni natječaji za prijavu projekata od interesa za Grad Split za 2022. godinu

Prihvatljivi prijavitelji: udruge u RH


 

2. -  Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2022. godinu (Rok za dostavu prijava: kontinurano, odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa, a najkasnije do 01. prosinca 2022. g.)

Više informacija i prijavna dokumentacija mogu se pronaći preko linka u naslovu natječaja.

 

Ispiši stranicu