Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu                   Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta


Naziv projekta: Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, UP.03.1.1.02.0035

Kratak opis projekta: Medicinski fakultet u Splitu (MEFST) bilježi izrazito slabe pokazatelje dolazne i odlazne mobilnosti studenata, kao i mali broj programa/modula i studija na stranim jezicima čije bi izvođenje potaknulo mobilnost studenata koja dokazano vodi k poboljšanju transverzalnih vještina važnih poslodavcima, ali i novim ishodima učenja koji omogućavaju provođenje kvalitetnijih istraživanja. S obzirom na niski stupanj trenutne internacionalizacije, MEFST u suradnji s KBC-om Split namjerava razviti 9 ljetnih škola kojima bi se postigla internacionalizacija vertikale studijskih programa MEFST-a u svrhu poboljšanja svih pokazatelja koji se tiču mobilnosti i internacionalizacije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Projektni prijedlog doprinosi ostvarenju ciljeva, od kojih se istaknuti mogu: poboljšanje kvalitete i relevantnosti formiranja vještina, poboljšanje inteligencije vještina i informacija radi boljeg odabira karijere, prepoznavanje i razvoj ključnih vještina te uključivanje istih u obrazovne programe i kurikulume. Cilj projekta je i istaknuti nužnost prepoznavanja potreba i zahtjeva tržišta rada od strane sveučilišta i prilagodba obrazovnih programa predmetnim zahtjevima. Razvoj novih programa ljetnih škola koji su prilagođeni najnovijim zahtjevima unaprjeđenja kvalitete znanstvenih istraživanja i prilagodbe potrebama gospodarstva i poslovnog sektora doprinose ispunjenju specifičnog cilja 1. Povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačkog sektora za provedbu vrhunskih istraživanja koje odgovaraju potrebama gospodarstva, specifičnog cilja 2. Prevladavanje rascjepkanosti inovacijskog lanca vrijednosti i jaza između znanstvenoistraživačkog i poslovnog sektora, specifičnog cilja 4. Nadogradnja u globalnom lancu vrijednosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog gospodarstva i specifičnog cilja 6. Razvoj pametnih vještina – unaprjeđenje kvalifikacija postojeće i nove radne snage za pametnu specijalizaciju, Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske od 2016. do 2020. godine kao i Specifičnog cilja 10.II.1. Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja, Investicijskog prioriteta 10.II, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje OPULJP 2014.-2020. Ukupni cilj jest povećanje stupnja internacionalizacije MEFST-a.

Projekt direktno doprinosi ostvarenju ciljeva navedene okosnice kroz razvoj novih 9 programa ljetnih škola kojima je cilj podizanje razine internacionalizacije MEFST-a, što je i očekivani rezultat projekta. Na kraju, očekuje se kako će iskustvo u razvoju ovakvog projekta dugoročno doprinijeti osnaživanju sposobnosti, znanja i obogaćivanju iskustava te povećanju zainteresiranosti studenata i nastavnog osoblja za internacionalizaciju.


Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 1.797.856, 81 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.797.856, 81 HRK (100 %)

Razdoblje provedbe projekta: 12. 10. 2018. – 12. 10. 2019. (12 mjeseci)

Partnerstvo:
  1. Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
  2. Projektni partner: Klinički bolnički centar Split
Kontakt osobe za više informacija:
  1. Prof. dr. sc. Zoran Đogaš – dekan
Kontakt: zdogas@mefst.hr
  1. Anamaria Sabatini, prof. – koordinatorica projekta
Kontakt: anamaria.sabatini@mefst.hr
  1. Ivana Ružić Urlić, mag. iur. – projektna asistentica
Kontakt: ivana.ruzic.urlic@mefst.hr

Web stranice:
  1. www.strukturnifondovi.hr
  2. http://www.esf.hr/operativni-program/

Dokumenti: Fotografije sa sastanka održanog 26. ožujka 2019. godine (u okviru razvoja ljetne škole: Komunikacijske vještine za studij dentalne medicine) Ispiši stranicu