Projekti financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda- Projekt "Intenacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu"

- Projekt "Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina"

- Projekt "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu"

- Projekt "Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnost u sektoru zdravstva"

- Projekt "Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije"- PharmMedQ Ispiši stranicu