HRZZ - emBC

Imunomodulacijski učinci mastocita i eozinofila u mikrookolišu tumora mokraćnog mjehura

(Uspostavni istraživački projekt)


Voditeljica projekta:

Izv. prof. dr. sc. Jelena Korać Prlić


Suradnici na projektu:
Doc. dr. sc. Marina Degoricija
Prof. dr. sc. Katarina Vilović

Doktorandi
Lucija Franković
Ivana GabelaTrajanje projekta: 01.07.2020 - 30.06.2025.

Opis projekta:
Tumori mokraćnog mjehura su šesti po učestalosti u muškaraca i imaju najveću stopu recidiva među tumorima. Liječenje tumora mokraćnog mjehura intravezikalnom instilacijom BCG cjepiva nakon transuretralne resekcije tumora daje vrlo uspješne rezultate u ranim fazama bolesti, no progresivni i ponavljajući tumori visokog gradusa, postaju otporni na taj oblik liječenja. Imunoterapijsko liječenje uznapredovalih tumora mokraćnog mjehura s PD-1/PD-L1 inhibitorima kontrolne točke pokazuje izvrsne rezultate, ali je ovaj vid terapije učinkovit tek u 20-30% pacijenata. Imunološke stanice su glavna komponenta mikrookoliša tumora, a uspješna primjena BCG cjepiva i inhibitora kontrolne točke ostvaruje svoje pozitivne učinke upravo djelovanjem na imunološke stanice. Mastociti i eozinofili su imunološke stanice redovito prisutne u mikrookolišu tumora mokraćnog mjehura, ali je njihova uloga tamo potpuno nepoznata. Cilj ovog projekta je istražiti ulogu mastocita i eozinofila u nastanku i razvoju tumora mokraćnog mjehura u svrhu poboljšavanja postojećih imunoterapijskih mogućnosti. Ulogu mastocita i eozinofila istraživat ćemo korištenjem mišjeg modela tumora mokraćnog mjehura induciranog kemikalijom N-butil-N-(4-hidroksibutil)-nitrozamin (BBN).  U istraživanju će se koristiti miševi kojima nedostaju mastociti i eozinofili (tzv. knock-out mišji modeli),  neutralizirajuća protutijela za uklanjanje mastocita i eozinofila kao i subkutani model tumora mokraćnog mjehura. Modulacijom učinaka mastocita i eozinofila u mikrookolišu tumora istražiti će se njihov protu-tumorski potencijal. Rezultati ovog projekta unaprijedit će razumijevanje uloge mastocita i eozinofila u tumorigenezi mokraćnog mjehura i pružit će osnove za daljnji razvoj liječenja tih tumora. Izmjena tumorskog mikrookoliša, djelovanjem na mastocite i eozinofile, ima velik potencijal u borbi protiv tumora mokraćnog mjehura koji recidiviraju ili su otporni na postojeće terapije.


Znanstvena suradnja:
• Prof. dr. sc. Janoš Terzić, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split, Hrvatska
• Prof. dr. sc. Ivan Đikić, Institut za biokemiju II, Medicinski fakultet, Goethe Sveučilište, Frankfurt, Njemačka
• Doc. dr. sc. Tihana Boraska Jelavić, onkolog, KBC Split, Split, Hrvatska
• Dr. med. Jelena Viculin, onkolog, KBC Split, Split, Hrvatska
• Daša Zupančič, Sveučilište u Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
• Sergei Grivennikov, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, SAD
• Hans-Reimer Rodewald, German Cancer Research Centre (DKFZ), Heidelberg, Njemačka
​• Miodrag Guzvic, Department of Urology, University Hospital Regensburg and Caritas Hospital St. Josef; University of Regensburg, Regensburg, Njemačka Ispiši stranicu