Odluka o rang listi kandidata_veljaca 2024 SEA EU

Odluka o rang listi kandidata_veljaca 2024 SEA EU

Mobilnost osoblja
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa SEA EU u natječajnoj 2023. godini za veljaču 2024. Ispiši stranicu