Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja_International Opening

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja_International Opening

Mobilnost osoblja
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa_International Opening u natječajnoj 2023. godini  Ispiši stranicu