Odluka o rang listi kandidata_prosinac 2023_SEA EU

Odluka o rang listi kandidata_prosinac 2023_SEA EU

Mobilnost osoblja
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2023. godini  Ispiši stranicu