Odluka o rang listi kandidata_International Opening_travanj 2023

Odluka o rang listi kandidata_International Opening_travanj 2023

Mobilnost osoblja Erasmus+ K131 International Opening
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ K131 International Opening u natječajnoj 2021. godini Ispiši stranicu