Odluka o rang listi  kandidata za mobilnost osoblja_lipanj

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja_lipanj

Mobilnost osoblja_Erasmus+ K131
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ K131  u Natječajnoj godini 2022 za lipanj 2023 Ispiši stranicu