Medicina


Ustrojstvo nastave
Cilj nastave
Provjera znanja
Nastavna literatura
 


Ak. god. 2018./2019.
Raspored studenata po skupinama (pdf)
Radilišta (pdf)

Predavanja (pdf)

Seminari (pdf)

Vježbe 1  (pdf)
Vježbe 2  (pdf)
Vježbe 3  (pdf)
Vježbe 4  (pdf)
Vježbe 5  (pdf)
Vježbe 6  (pdf)
Vježbe 7  (pdf)

Literatura
a) Obvezna
 • Šimunić V. Ginekologija. Naklada Ljevak, Zagreb, 2001.
 • Karelović D. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012.
 • Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J i sur. Porodništvo, Medicinska naklada, Zagreb 2009.

b) Dopunska
 • Dražančić A. Porodništvo. Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 • Pschyrembel W. Praktična opstetricija. Medicinska knjiga, Zagreb, 1975.
 • Đelmiš J. Dijabetes u trudnoći. Medias, Zagreb, 2002.
 • Đelmiš J. Hipertenzija u trudnoći. Vlastita naklada, Zagreb, 2002.
 • Kurjak A. UZV u ginekologiji i porodništvu. Art studio, Zagreb, 2000.
 • Šimunić V. Klimakterij i menopauza. FotoSoft, Zagreb, 2002.
 • Kuvačić I, Škrablin Kučić S. Perinatologija danas. Nakladni zavod Matice Hrvatske, 2003.
 • Šimunić V. Planiranje obitelji. Kontracepcija. FotoSoft, Zagreb, 2002.
 • Strinić T. Uroginekologija (u pripremi).

Popis ispitivača:

1. prof. prim. dr. sc. Deni Karelović
2. prof. prim. dr. sc. Damir Roje
3. prof. prim. dr. sc. Marko Vulić
4. doc. dr. sc. Boris Bačić
5. doc. dr. sc. Martina Šunj
6. doc. dr. sc. Jelena Marušić Ispiši stranicu