Ginekologija i porodništvo

Pročelnik Katedre: izv. prof. dr. sc. Marko Vulić


Od 1997. godine djeluje kao samostalna Katedra Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Opći podaci

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

Medicina

Dentalna medicina

Nastavnici
  Ispiši stranicu