JCIClarivate Analyticsobjavio je čimbenike odjeka JIF za 2020. i u sklopu svoje baze podataka Journal Citation Reports predstavio novi indikator - JCI kao pokazatelj utjecajnosti časopisa u pojedinoj kategoriji. Predstavljene su i neke nove značajke ove Clarivateove baze, od kojih izdvajamo mogućnost Match manuscripts, pomoću koje se upisom naslova i sažetka rada nudi pregled časopisa najprikladnijih za objavljivanje. 


Video Ispiši stranicu