Upisi u više godine studija
- Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina – obavijest o upisima u više godine studija ak. god. 2023./2024. (pdf)
- Raspored za upise više godine 2023./2024. Medicina (pdf)
- Dentalna medicina upisi u više godine studija ak. god. 2021./2022.
- Farmacija upisi u više godine studija ak. god. 2021./2022.
- Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2021./2022.
- Participacija školarine po ECTS bodu (pdf)
Zahtjev za priznavanje položenog ispita na drugom visokom učilištu (pdf)
Odluka o uvjetima za upis predmeta / Medicina-Dentalna medicina (pdf) Ispiši stranicu