Pretražite novosti:

Održana svečana proslava 27. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta u Splitu

Održana svečana proslava 27. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta u Splitu
Facebook album (link)

WeTransfer (link)

Dan Medicinskog fakulteta, na kojem je obilježena 27. obljetnica utemeljenja ove visokoškolske ustanove, održan je u utorak 26. ožujka u velikom amfiteatru Fakulteta. U ime dekana prof. dr. sc. Ante Tonkića, okupljenima se obratila prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, prodekanica za i financije i upravljanje.

- Povijest Medicinskog fakulteta u Splitu je jedinstvena, ali i kompleksna priča. U nastanku je sudjelovalo više generacija nastavnika i studenata. Naime, studij Medicine u Splitu započeo je 1974. godine kao ogranak zagrebačkog  Medicinskog fakulteta, koji je odigrao važnu ulogu i u osamostaljivanju splitske Medicine, osnovane upravo na današnji dan 1997. godine - o povijesti nastanka Fakulteta kazala je prodekanica Pešutić Pisac. 

Danas Medicinski fakultet izvodi nastavu na četiri integrirana studija - Medicina, Dentalna medicina, Farmacija, u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom i Medicina na engleskom jeziku.

- Od samostalnosti Fakulteta do danas na studiju Medicine diplomiralo je 1330 studenata, 323 na studiju Dentalne medicine, 243 na studiju farmacije te njih 204 na studiju Medicine na engleskom jeziku. Poslijediplomska nastava se izvodi u sklopu Doktorske škole, na tri doktorska studija, u sklopu kojih je do danas doktoriralo 444 znanstvenika. Stručna nastava se izvodi u okviru 16 specijalističkih poslijediplomskih studijskih programa, a znanstveno-istraživački rad i inovacije provode se u okviru 6 centara i 6 zavoda sa 26 laboratorija i istraživačkih skupina. Trenutačno se na Fakultetu provodi 23 projekta, među kojima ih je 11 europskih - istaknula je prodekanica Pešutić Pisac, kazavši da se s obzirom na navedeno, s pravom može reći da Medicinski fakultet prednjači u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i međunarodnoj prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu.

- Od svog osnutka, na Fakultetu je objavljeno čak 5815 radova u WoSS-u te 6107 radova u Scopusu, H indeks je 188, te više od 219 tisuća citata u WoSS-u i više od 216 tisuća citata u Scopusu. Naši studenti su izuzetno motivirani za studiranje i na razini Sveučilišta ostvaruju visoku prolaznost, te su aktivni u organiziranju i radu brojnih udruga, ali i humanitarnih akcija te edukcijama studentske populacije i šire javnosti - ustvrdila je Pešutić Pisac kazavši kako je na Fakultetu da i dalje studentima, uz teorijska znanja, omogući i primjereno stjecanje praktičnih znanja i vještina. 

Od prošlogodišnje proslave dana Fakulteta uspješno je realizirano nekoliko važnih projekata: završna faza sanacije građevinske rekonstrukcije Zgrade A, osnovano je Savjetovalište za studente te otvoren Ured za kvalitetu. Opremljen je novi Centar za kliničke vještine na što smo posebno ponosni. Povećana je znanstvena produktivnost nastavnika i asistenata te dolazna i odlazna mobilnost  - zaključila je prodekanica Pešutić Pisac.

Značajnu obljetnicu Medicinskom fakultetu je čestitao i prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, prisjetivši se važnih događaja u povijesti Fakulteta, nekih i za vrijeme svog dekanskog mandata, primjerice osnutka studija Medicine na engleskom jeziku. 
- U vrijeme osnivanja Medicinskog fakulteta, trebalo je velike mudrosti, a danas se to pokazuje kao prava odluka. Potvrda tome je i znanstvena izvrsnost te citiranost znanstvenika. Snagu i ideju koja postoji na ovoj instituciji, baštine i naši studenti - kazao je rektor Ljutić, istaknuvši ponos rezultatima i mogućnostima koje pruža Medicinski fakultet, kao u kadrovskom, tako i u infrastrukturnom smislu. 

Prof. dr. sc. Dragan Primorac je podijelio radost s okupljenima zbog ove obljetnice.
- Moja temeljna poruka je da budućnost ovisi o onome što radimo danas. Gledajući Medicinski fakultet i ono što je napravio, s ponosom gdje god idem po svijetu ovu instituciju ističem kao centar izvrsnosti, i nema dvojbe kada uspoređujemo rezultate Medicinskog fakulteta, s drugim institucijama s daleko duljom poviješću, splitski Medicinski fakultet je daleko ispred. Raduje me vidjeti da mudrom politikom vođenja Sveučilišta i Fakulteta, ova institucija okuplja ono najizvrsnije u Hrvatskoj i šire - poručio je Dragan Primorac. U prilog tome svakako idu i čestitke koje je Fakultet primio od svojih suradnih ustanova i partnera REGIOMED klinika u Bavarskoj, kao i Penn State Sveučilišta.

NAGRADE I PRIZNANJA za ak. god 2022./2023. dodijeljene na Dan Fakulteta 2024.:
 
STUDENTI
U kategoriji najuspješnijih studenata od druge do završne godine studija koji su u prethodnim akademskim godinama ostvarili ukupan prosjek ocjena od najmanje 4,00, dekanove nagrade se dodjeljuju slijedećim studentima:
Studij Medicine: Mirko Armanda, Luka Kožul, Antonia Rogulj, Borna Vujnović, Luka Grubišić, Ana Bjeliš
Studij Medicine na engleskom jeziku: Aliona Shchepkova, Leah Roth, Carolina Pfeuffer, Lukas Gilles, Filip Kelava
Studij Dentalne medicine: Lara Udiljak, Ružica Sučić, Ivana Baksa, Anđela Gravić
Studij Farmacije: Elena Radovanić, Sunčica Dodig, Marija Rajčić, Sara Vuko

U kategoriji najuspješnijih diplomiranih redovitih studenata svih sveučilišnih integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u prethodnoj akademskoj godini, koji su završili studij u roku s ukupnom prosječnom ocjenom od najmanje 4.5, pohvalnica se dodjeljuje slijedećim studentima:
Studij Medicine: Ivan Aranza, Ivana Janković Marendić, Luka Milovac, Petar Đolonga, Marija Dagelić, Karla Milinović, Zvonimir Družianić, Dora Fureš
Studij Dentalne medicine: Ivana Milardović, Antonija Zoranić
Studij Farmacije: Anđela Merčep, Dina Đurđević, Silvija Palošek, Ana Svilan

ZNANOST
- prvom, posljednjem ili dopisnom autoru znanstvenog članka objavljenog u prethodnoj kalendarskoj godini u WoS-u, najvišeg čimbenika odjeka, nastalog na Fakultetu samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama; pohvalnice se dodjeljuju za:
- temeljne medicinske znanosti: prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić
- kliničke medicinske znanosti: dr. sc. Marko Kumrić
- javno zdravstvo i zdravstvene zaštite: dr. sc. Maja Rogić Vidaković
- dentalna medicina: doc. dr. sc. Marija Roguljić
- farmacija: doc. dr. sc. Dijana Gujinović
Voditelju najuspješnijeg znanstvenog projekta u protekloj kalendarskoj godini prema kumulativnom čimbeniku odjeka radova pridruženih projektu, pohvalnica se dodjeljuje: prof. dr. sc. Ana Marušić 
 
Za kategoriju student koji je prvi autor znanstvenog članka objavljenog u prethodnoj kalendarskoj godini u WoS-u, najvišeg čimbenika odjeka, pohvalnica se dodjeljuje Ivanu Pivcu
Za kategoriju autor najboljeg nastavnog štiva, a na temelju izvješća Povjerenstva za izdavačku djelatnost, pohvalnica se dodjeljuje prof. dr. sc. Tonku Vlaku za udžbenik: „Rehabilitacijski modeli u reumatologiji utemeljeni na dokazima.“
Za kategoriju autor najboljeg doktorskog rada prema kumulativnom čimbeniku odjeka radova proizašlih iz doktorskog rada, pohvalnica se dodjeljuje dr. sc. Marku Kumriću.
Za kategoriju pojedincima ili ustanovama za sveukupni doprinos razvoju i promicanju ugleda Fakulteta; pohvalnice se dodjeljuje studentima: Vladimiru Ercegoviću, Stefanu Bartulu Goliću, Anđeli Škarpa, Nadi Rakić, Tini Volarević, Paoli Radovniković, Mari Pranjić, Brunu Kontriju i Marijani Barbača

UMIROVLJENICI
Zahvalnica umirovljenim zaposlenicima:
 
Doc. dr. sc. Anđelinović Deny
Prof. dr. sc. Anđelinović Šimun
Prof. dr. sc. Kuzmić - Prusac Ivana
Doc. dr. sc. Lojpur Mihajlo
Izv. prof. dr. sc. Maras - Šimunić Marina
Doc. dr. sc. Pavić Arsen
Prof. dr. sc. Punda Ante
Prof. dr. sc. Rosanda Mulić
Raos Diana, dipl. iur
Dinka Jurić
Josip Barić, dipl. iur.
Nevenka Kajić


DSCF4590 2_1920.png
DSCF4564 2_1920.png
DSCF4565_1920.png
DSCF4570_1920.png
DSCF4582 2_1920.png
DSCF4587_1920.png
DSCF4594_1920.png
DSCF4601_1920.png
DSCF4620_1920.png
DSCF4691_1920.png
DSCF4697_1920.png
DSCF4954_1920.png
DSCF5010_1920.png
DSCF5067_1920.png
DSCF5190_1920.png
DSCF5218_1920.png
Ispiši stranicu